Z uwagi na wydanie nowej „Instrukcji Głównego lekarza Weterynarii dotyczącej diagnostyki laboratoryjnej wirusa zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego ryb łososiowych (IHN)” we wrześniu 2022 r. zawieszamy wykonywanie badań w ZHW O/Koszalin do czasu wdrożenia i weryfikacji zmian metodycznych w metodzie RT-PCR.

Badania w kierunku IHN można wykonać innymi wdrożonymi metodami: z użyciem hodowli komórkowych oraz testem ELISA.

Powyższa instrukcja wprowadza do stosowania nową sondę, co w istotny sposób zmienia metodę badawczą.

Uprzejmie przypominamy, iż próbki ryb dostarczone do laboratorium powinny mieć temperaturę nieprzekraczającą 10°C.

ZHW O/Koszalin nie przeprowadza badań anatomopatologicznych do odwołania

W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 ustala się zasady pracy Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Szczecinie zawarte w załączniku.


Click here to add your own text