Bakterie chorobotwórcze w żywności

Niektóre bakterie występujące w żywności mogą być niezwykle groźne dla zdrowia i życia człowieka.

Żywność ze względu na bogactwo zawartych w niej składników odżywczych może być również siedliskiem drobnoustrojów chorobotwórczych, co może mieć groźne konsekwencje dla ludzi. Po pierwsze wpływa na pogorszenie walorów smakowych produktów spożywczych i ich trwałość, a po drugie powoduje zatrucia pokarmowe, niebezpieczne zwłaszcza dla dzieci i osób starszych.

Jakie są najpowszechniejszych przyczyn skażenia żywności?

Do najpowszechniejszych przyczyn skażenia żywności mikroorganizmami należą: niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie surowców oraz nieprzestrzeganie zasad higieny.

Zapobieganie zakażeniu żywności drobnoustrojami powinno przebiegać na wszystkich etapach produkcji, tak aby kontroli podlegał cały łańcuch żywnościowy (od pola do stołu). W tym celu wykonuje się badania laboratoryjne w kierunku wykrywania patogenów zarówno w żywności, jak i paszach, a także kontrolę hal produkcyjnych i magazynów.

Wykonujemy badania próbek żywności i pasz w kierunku bakterii chorobotwórczych wywołujących zatrucia pokarmowe, m.in.:

  • Salmonella spp.,
  • Listeria monocytogenes,
  • Campylobacter spp.,
  • Clostridium botulinum,
  • Escherichia coli,
  • gronkowce koagulazo-dodatnie,
  • Clostridium perfringens.