Najczęściej zadawane pytania

Dotyczące badania kleszczy

Średni czas oczekiwania na wyniki to nie więcej niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia próbki do laboratorium. Istnieje możliwość realizacji badania w sposób ekspresowy, gdzie wynik badania uzyskują Państwo w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania materiału.

Klient otrzymuje od nas wynik:

 • elektronicznie,
 • listownie pod wskazany adres,
 • jest też możliwość odbioru wyniku osobiście w laboratorium.

W naszym laboratorium materiał do badań stanowi:

 • kleszcz,
 • surowica/krew pełna/osocze  pochodząca od zwierząt.

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie wykonuje badania w kierunku następujących chorób odkleszczowych, groźnych dla ludzi i zwierząt: borelioza, kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), a także: anaplazmoza, erlichioza i babeszjoza. Laboratorium wykrywa obecność specyficznego materiału genetycznego patogenów wywołujących te choroby, uzyskanego bezpośrednio z kleszczy pobranych od ludzi lub zwierząt lub z surowicy krwi zwierząt:

 • oznaczenia DNA bakterii z grupy Borrelia burgdorferi
 • oznaczania RNA wirusa kleszczowego zapalenia mózgu (KZM)
 • oznaczenia DNA bakterii z rodzaju Anaplasma i Ehrlichia
 • oznaczenia DNA specyficznych dla pierwotniaków Babesia

Najistotniejsze znaczenie dla ludzi ma borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), natomiast dla zwierząt babeszjoza i anaplazmoza.

Materiał do badań (kleszcz, surowica/krew zwierzęca) należy umieści na zwilżonym płatku kosmetycznym w czystym i szczelnie zamkniętym pojemniku lub w woreczku strunowym. Do czasu przekazania go do badania powinien być przechowywany w lodówce w temperaturze 2–8 st. C.

Tak przygotowanego kleszcza należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście z wypełnionym „Zleceniem na wykonanie badania” na adres:

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Ostrawicka 2, 71–337 Szczecin

Przed wykonaniem badania próbka podlega wstępnej ocenie. W wypadku, gdy materiał nie nadaje się do analizy, zwrócona zostaje Państwu pobrana opłata za badanie (z wyłączeniem kosztów dostawy).

Pytania ogólne

W przypadku chęci zlecenia badania pocztą, wraz z próbką należy dostarczyć :

 • wypełniony druk zlecenia na badania
 • załącznik do zlecenia (właściwego dla  wybranego obszaru badań) z wybranymi kierunkami badań (zaznaczyć: „X”)
 • potwierdzenie dokonania wpłaty na konto:  Nr konta NBP: 81101015990009832231000000 (wg. wybranego rodzaju badań i ilości).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt

Nr konta NBP: 81101015990009832231000000