Najczęściej zadawane pytania

Dotyczące badania kleszczy

Średni czas oczekiwania na wyniki to nie więcej niż 5 dni roboczych od momentu dostarczenia próbki do laboratorium. Istnieje możliwość realizacji badania w sposób ekspresowy, gdzie wynik badania uzyskują Państwo w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania materiału.

Klient otrzymuje od nas wynik:

  • elektronicznie,
  • listownie pod wskazany adres,
  • jest też możliwość odbioru wyniku osobiście w laboratorium.

W naszym laboratorium materiał do badań stanowi:

  • kleszcz,
  • surowica/krew pełna/osocze  pochodząca od zwierząt.

Badanie kleszcza można przeprowadzić w kierunku następujących patogenów:

  • Borrelia burgdorferi,
  • wirus kleszczowego zapalenia mózgu.

Materiał do badań (kleszcz, surowica/krew zwierzęca) należy umieści na zwilżonym płatku kosmetycznym w czystym i szczelnie zamkniętym pojemniku lub w woreczku strunowym. Do czasu przekazania go do badania powinien być przechowywany w lodówce w temperaturze 2–8 st. C.

Tak przygotowanego kleszcza należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście z wypełnionym „Zleceniem na wykonanie badania” na adres:

Zakład Higieny Weterynaryjnej
ul. Ostrawicka 2, 71–337 Szczecin

Przed wykonaniem badania próbka podlega wstępnej ocenie. W wypadku, gdy materiał nie nadaje się do analizy, zwrócona zostaje Państwu pobrana opłata za badanie (z wyłączeniem kosztów dostawy).

Pytania ogólne

W przypadku chęci zlecenia badania pocztą, wraz z próbką należy dostarczyć :

  • wypełniony druk zlecenia na badania
  • załącznik do zlecenia (właściwego dla  wybranego obszaru badań) z wybranymi kierunkami badań (zaznaczyć: „X”)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty na konto:  Nr konta NBP: 81101015990009832231000000 (wg. wybranego rodzaju badań i ilości).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt

Nr konta NBP: 81101015990009832231000000