Informacje dla osób z niepełnosprawnościami

Zakład Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie pracuje w godzinach 7-15.

Każda osoba odwiedzająca Zakład Higieny Weterynaryjnej może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.

Do budynku  w Szczecinie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Przed budynkiem są ogólnodostępne, bezpłatne miejsca parkingowe oraz wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dla klientów do budynku w Szczecinie prowadzi wejście główne umiejscowione w budynku przy ul. Ostrawickiej 2. Wejście do Punktu Przyjęcia
Próbek jest umiejscowione na wysokim parterze, z  dostępem uzyskiwanym po pokonaniu dwóch poziomów schodów. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono miejsce w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Szczecinie przy ulicy Orląt Lwowskich 8, który znajduje się na terenie posesji w budynku obok. Wejście do budynku znajduje się na poziomie parteru tuż przy parkingu, co umożliwia wjazd wózkiem inwalidzkim.  Znajduje się tu również toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami.
Chęć skorzystania z obsługi w pomieszczeniu na parterze powinna być zgłoszona z minimum jednodniowym wyprzedzeniem do koordynatora ds. dostępności za pomocą e-maila: dostepnosc@wiw.szczecin.pl lub pod telefonem: 94 343 90 25.

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami

Na Punkcie Przyjęcia Próbek znajduje się pętla indukcyjna oraz lupa optyczna powiększająca.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza polskiego języka migowego na miejscu w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Szczecinie. Osoba zainteresowana powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą. We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy.

Wnioski należy kierować na e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

Personel Zakładu Higieny Weterynaryjnej dołoży wszelkich starań, aby był zapewniony równy dostęp do usług dla wszystkich klientów.
W razie konieczności udzielana będzie pomoc i asysta pracowników laboratorium.

Koordynator ds. dostępności urzędu

W przypadku problemów z dostępnością urzędu prosimy o kontakt z koordynatorem:

Katarzyną Piotrowicz

e-mail: dostepnosc@wiw.szczecin.pl

telefon: 94 343 90 25