Próbki znajdujące się w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej.