W jaki sposób zlecić badania?

W przypadku chęci zlecenia badania pocztą, wraz z próbką należy dostarczyć :

  • wypełniony druk zlecenia na badania
  • załącznik do zlecenia (właściwego dla  wybranego obszaru badań) z wybranymi kierunkami badań (zaznaczyć: „X”)
  • potwierdzenie dokonania wpłaty na konto:  Nr konta NBP: 81101015990009832231000000 (wg. wybranego rodzaju badań i ilości).

W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt